نام دستگاه مارک دستگاه کشور سازنده شرکت نمایندگی تلفن
آئینه حلق WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
آبسلانگ لابترون ایران لابترون 88899811
آزمایش سریع گلبول سفید HEMOCUE سوئد پارس التیام کالا 88531024-5
آسبلانگ MEDICON آلمان آریان تندرست 66481000
آفتالموسکوپ 5/3 ولت WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
آفتالموسکوپ با فیلتر KAWE آلمان آریان تجهیز آبنوس 88529262
آفتالموسکوپ غیر مستقیم(ایندایرکت) keeler انگلستان گیفان 88511146
آفتالموسکوپ غیر مستقیم(ایندایرکت) NEITZ ژاپن زمر 88846827-8
آفتالموسکوپ غیر مستقیم(ایندایرکت) Riester آلمان پايكار بنيان طب 88883047
آفتالموسکوپ غیر مستقیم(ایندایرکت) WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
آفتالموسکوپ فایبر اپتیک KAWE آلمان آریان تجهیز آبنوس 88529262
آفتالموسکوپ فوق تخصصی PANOFTIC WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
آفتالموسکوپ قلمی WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
آفتالموسکوپ5/3 تخصصی WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
آفتالموسكوپ(انواع مختلف) Heine آلمان خسرومديساطب 82430
آفتالموسكوپ(انواع مختلف) Hermann آلمان پارس حکیم 66410053
آفتالموسكوپ(انواع مختلف) MEDICON آلمان آریان تندرست 66481000
آفتالموسكوپ(انواع مختلف) NEITZ ژاپن زمر 88846827-8
آفتالموسكوپ(انواع مختلف) Riester آلمان پايكار بنيان طب 88883047
آفتالموسكوپ(انواع مختلف) WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
آفتالموسكوپ(ایندایرکت Heine آلمان خسرومديساطب 82430
آفتالموسكوپ(ایندایرکت Topcon ژاپن ايران ممكو 66403660
آفتالمومتر Topcon ژاپن ايران ممكو 66403660
آینه پیشانی KARL STORZ آلمان پرتورایان درمان 88368183-9
ابزار معاينه ENT Otopront دانمارك پیشرفت درمان 88758070
اتوآفتالموسکوپ ست  KAWE آلمان آریان تجهیز آبنوس 88529262
اتوآفتالموسکوپ فایبر اپتیک ست KAWE آلمان آریان تجهیز آبنوس 88529262
اتورفرکتومتر WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
اتورینولارنگوسکوپ MEDICON آلمان آریان تندرست 66481000
اتوسکوپ 5/2 ولت قلمی WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
اتوسکوپ 5/3 باطری معمولی و شارژی WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
اتوسکوپ MACRO VIEV WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
اتوسکوپ و آفتالموسکوپ-ست رومیزی  WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
اتوسکوپ و افتالموسکوپ-انواع ستها WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
اتوسکوپ-آفتالموسکوپ  MEDICON آلمان آریان تندرست 66481000
اتوسکوپ-آفتالموسکوپ  Riester آلمان پايكار بنيان طب 88883047
اتوسكوپ(انواع مختلف) Heine آلمان خسرومديساطب 82430
اتوسكوپ(انواع مختلف) Hermann آلمان پارس حکیم 66410053
اتوسكوپ(انواع مختلف) keeler انگلستان گیفان 88511146
اتوسكوپ(انواع مختلف) MEDICON آلمان آریان تندرست 66481000
اتوسكوپ(انواع مختلف) Otometrics دانمارك پیشرفت درمان 88758070
اتوسكوپ(انواع مختلف) Riester آلمان پايكار بنيان طب 88883047
اتولنست ESY GOLOCO کره جنوبی آریان تجهیز آبنوس 88529262
ادیوسکوپ پرتابل WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
ادیومتر مدلAM239 WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
اديومتر دو كاناله Otometrics دانمارك پیشرفت درمان 88758070
اديومتر دو كاناله كلينيكي و تحقيقاتي Otometrics دانمارك پیشرفت درمان 88758070
اديومتر يك كاناله Otometrics دانمارك پیشرفت درمان 88758070
اسپکولوم Heine آلمان خسرومديساطب 82430
اسپکولوم Tekno-Medical آلمان دانش جراح امروز 88751471
اسپکولوم فناوری مد آوا ایران فناوری مد آوا 88805862-3
استتوسکوپ MEDICON آلمان آریان تندرست 66481000
استروبوسکوپ Otopront دانمارك پیشرفت درمان 88758070
اسکرینینگ OAE Otometrics دانمارك پیشرفت درمان 88758070
اسلیت لمپ (انواع مختلف) A.R.C آلمان فجر شاهد 88344435-8
اسلیت لمپ (انواع مختلف) Haag Streit سوئيس ايران ممكو 66403660
اسلیت لمپ (انواع مختلف) keeler انگلستان گیفان 88511146
اسلیت لمپ (انواع مختلف) Topcon ژاپن ايران ممكو 66403660
الکتروکاردیوگراف CURO CAMINA ایتالیا خرد کیمیا 88758624-6
الکتروکاردیوگراف DANATECH آمریکا آریا طب پیشرفته 22227588-9
الکتروکاردیوگراف DR.LEE کره جنوبی ایرمان 88338583
الکتروکاردیوگراف WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
الکتروکاردیوگراف با تفسیرگر DR.LEE کره جنوبی ایرمان 88338583
الكترود منفي امگا-كابل الكترود منفي-انواع پدال كوتر-انواع قلم باي پلارومنوپلار ERBE آلمان پیشرفت درمان 88758070
برانکارد M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
برانکارد شکن دار  M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
بیلی روبین متر APEL ژاپن پارایه بهبودگستر 22059906
بیلی روبین مترپوستی دنیای طب اندیشان DTA ایران دنیای طب اندیشان 22326750-2
بینایی سنجی اولیه AMPLIVOX انگلستان خرد کیمیا 88758624-6
پاراوان در انواع مختلف IMID ایران صنایع فلزی معلولین ایران 22281315
پاراوان در انواع مختلف M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
پاراوان در انواع مختلف MEDICOP اسلوونی هوایار 88952139-40
پاراوان در انواع مختلف Y.T.A ایران یکتا تجهیز البرز 66907533
پاراوان در انواع مختلف آریان ایران آریان تجهیز آبنوس 88529262
پاراوان در انواع مختلف تکنوع ایران تکنوع خاورمیانه 55256611-2
پاراوان در انواع مختلف مهران طب مد ایران مهران طب مد 66808779
تابوره بدون پشتی  M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
تابوره پشتی دار M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
تب سنج Microlife سوئيس خسرومديساطب 82430
تب سنج Omron ژاپن پايكار بنيان طب 88883047
تب سنج SURE TEMP PLUS 691 WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
تب سنج ديجيتال Microlife سوئيس خسرومديساطب 82430
تب سنج گوشیPRO 4000 WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
تجهیزات معاینه ENT OTOPRONT دانمارك پیشرفت درمان 88758070
تخت معاینه MAQUET آلمان بي .ان .ام 88731224-27
تخت معاینه STURDY تایوان بهار آردین 88719279-80
تخت معاینه زنان سترگ آرمان ایران سترگ آرمان 44249048
تخت معاینه شکن دار  M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
تخت معاینه نوزاد M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
تخت معاینه(انواع مختلف) IMID ایران صنایع فلزی معلولین ایران 22281315
تخت معاینه(انواع مختلف) M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
تخت معاینه(انواع مختلف) MERIVAARA فنلاند بازرگانی سپنتا کارا 22802348-9
تخت معاینه(انواع مختلف) Y.T.A ایران یکتا تجهیز البرز 66907533
تخت معاینه(انواع مختلف) آریان ایران آریان تجهیز آبنوس 88529262
تخت معاینه(انواع مختلف) سترگ آرمان ایران سترگ آرمان 44249048
تخت معاینه(انواع مختلف) مهران طب مد ایران مهران طب مد 66808779
تخت معاینه(انواع مختلف) نیکان بهساز ایران نیکان بهساز 88799196
تخت معاينه نوزاد توسان ايران توسان 22072192
تخت یورودینامیک سترگ آرمان ایران سترگ آرمان 44208463
ترازوی اطفال VURF آلمان امید طب مهرداد 66914001-3
ترازوی قد و وزن VURF آلمان امید طب مهرداد 66914001-3
ترازوی قدووزن بالاس ایران ترازوی بالاس 66086636-8
ترازوی نوزاد و مادر  VURF آلمان امید طب مهرداد 66914001-3
ترازوي نوزاد توسان ايران توسان 22072192
تراکم سنجش استخوانdexa (پرتابل) osteosys کره جنوبی سینا پرتوجم 88338783
تراکم سنجش استخوانdexa (مبله) osteosys کره جنوبی سینا پرتوجم 88338783
ترالی ABS در انواع مختلف M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
ترمومتر CONSORT بلژیک رونتگن 88719977
ترمومتر دیجیتالی پیشانی IN4 تایوان تجهیز طب فن آوران 66491904-5
ترمومتر دیجیتالی دهانی IN4 تایوان تجهیز طب فن آوران 66491904-5
تست آسم RC آلمان  نبض حیات 88510636
تست بینایی VECTOR  آمریکا فجر شاهد 88344435-8
تست قند خون ESY GOLOCO کره جنوبی آریان تجهیز آبنوس 88529262
تلسكوپ-انواع مختلف Otopront دانمارك پیشرفت درمان 88758070
تله متری-سیستم  WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
تمپانومتر پرتابل WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
تمپانومتر مدل TM262 WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
تمپانومتري پرتابل Otometrics دانمارك پیشرفت درمان 88758070
تمپانومتري كلينيكي Otometrics دانمارك پیشرفت درمان 88758070
تیغه لارنگوسکوپ یکبار مصرف HSINER تایوان فوژان طب 88702529
چراغ پیشانی-انواع مختلف WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
چراغ قوه با لامپ هالوژن KAWE آلمان آریان تجهیز آبنوس 88529262
چراغ معاینه PROVITA آلمان بنیان درمان 88703050
چراغ معاینه Riester آلمان پايكار بنيان طب 88883047
چراغ معاینه آریان ایران آریان تجهیز آبنوس 88529262
چراغ معاینه  M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
چراغ معاینه GS(EXAMLIGHT) WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
چراغ معاینه GS300/900 WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
چراغ معاینه-انواع مختلف WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
چربي سنج Omron ژاپن پايكار بنيان طب 88883047
چست لید BIO PROTECH کره جنوبی جهان طب تابش 88767415
درجه تب MEHECO چین تجهیزات پزشکی رئوف 88759015-16
دستکش جراحی  ANSELL مالزی بي .ان .ام 88731224-27
دستکش جراحی دارای خاصیت ضد ویروس Hiv و هپاتیت NOBA VERBAND MITTLE آلمان آفتاب باتیس 44164301-4
دستکش جراحی(انواع مختلف) NOBA VERBAND MITTLE آلمان آفتاب باتیس 44164301-4
دستکش معاینه ANSELL مالزی بي .ان .ام 88731224-27
دستکش معاینه SUPER MAX مالزی آریان تجهیز آبنوس 88529262
دستکش معاینه بدون پودر WRP مالزی تجهیزات پزشکی رئوف 88759015-16
دستکش معاینه وجراحی MAXITEX مالزی ایران هاسکو 66975396-7
دستکش معاینه وجراحی MAXITEX مالزی ایران هاسکو 66975396-7
دستکش معاینه(انواع مختلف) WRP مالزی تجهیزات پزشکی رئوف 88759015-16
رتینوسکوپ Heine آلمان خسرومديساطب 82430
رتینوسکوپ  keeler انگلستان گیفان 88511146
رتینوسکوپ  NEITZ ژاپن زمر 88846827-8
رتینوسکوپ و افتالموسکوپ-انواع ستها  WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
رتینوسکوپ3/5ولت WelchAllyn آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
رگ یاب جنرال veinlite امریکا فرا اقلیم ایرانیان 66569107-8
ست کامل لارنگوسکوپ  HSINER تایوان فوژان طب 88702529
ست لوویژن (کم بینایی) NEITZ ژاپن زمر 88846827-8
ست معاینه (اتوسکوپ-افتالموسکوپ keeler انگلستان گیفان 88511146
ست معاينه ENT (ابزار معاينه و بايومتري) RUDOLF آلمان پیشرفت درمان 88758070
ست معاينه ترميمي و پلاستيك (ابزار معاينه و بايومتري) RUDOLF آلمان پیشرفت درمان 88758070
ست معاينه توراكس (ابزار معاينه و بايومتري) RUDOLF آلمان پیشرفت درمان 88758070
ست معاينه چشم (ابزار معاينه و بايومتري) RUDOLF آلمان پیشرفت درمان 88758070
ست معاينه زنان (ابزار معاينه و بايومتري)-انواع RUDOLF آلمان پیشرفت درمان 88758070
ست معاينه فك و صورت (ابزارمعاينه وبايومتري)-انواع RUDOLF آلمان پیشرفت درمان 88758070
ست معاينه قلب و عروق (ابزار معاينه و بايومتري) RUDOLF آلمان پیشرفت درمان 88758070
ست معاينه مغز و اعصاب (ابزار معاينه و بايومتري) RUDOLF آلمان پیشرفت درمان 88758070
ست های کامل معاينه وتشخیص MEDICON آلمان آریان تندرست 66481000
صندلی تابوره آریان ایران آریان تجهیز آبنوس 88529262
صندلی معاینه زنان M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
صندلی معاینه ژینکولوژی M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
صندلي معاينه بيمار ENT تمام اتوماتيك-نيمه اتوماتيك و ساده Otopront دانمارك پیشرفت درمان 88758070
فشار سنج جیوه ای (نواع مختلف) TYTAN تایوان تجهیز طب فن آوران 66491904-5
فشار سنج دیجیتالی (نواع مختلف) EIKON تایوان تجهیز طب فن آوران 66491904-7
فشار سنج عقربه ای (نواع مختلف) TYTAN تایوان تجهیز طب فن آوران 66491904-5
فشارخون سنج پایه دار ALPK2 ژاپن آریان تجهیز آبنوس 88529262
فشارخون سنج پایه دار KAWE آلمان آریان تجهیز آبنوس 88529262
فشارخون سنج پایه دار طب ابزار ايران طب ابزار 0866-3227654
فشارخون سنج پایه دار پرتابل( پرتابل) MEDICON آلمان آریان تندرست 66481000
فشارخون سنج جیوه ای رومیزی MEDICON آلمان آریان تندرست 66481000
فشارخون سنج دیجیتال SCHILLER سوئیس آریان تندرست 66481000
فشارخون سنج دیواری ALPK2 ژاپن آریان تجهیز آبنوس 88529262
فشارخون سنج دیواری MEDICON آلمان آریان تندرست 66481000
فشارخون سنج دیواری طب ابزار ايران طب ابزار 0866-3227654
فشارخون سنج دیواری دائم کالیبره WelchAllyn آلمان عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
فشارخون سنج رومیزی طب ابزار ايران طب ابزار 0866-3227654
فشارخون سنج عقربه ای بازویی WelchAllyn آلمان عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
فشارخون سنج مرجع طب ابزار ايران طب ابزار 0866-3227654
فشارخون سنج-عقربه ای و جیوه ای  طراح تجهیزپویش 88734961-2 80-81  
فشارخون سنج(انواع مختلف) CLEVER CHEK تایوان فرآسامد 88537408-10
فشارخون سنج(انواع مختلف) Heine آلمان خسرومديساطب 82430
فشارخون سنج(انواع مختلف) ITO ژاپن  ایران سپتا 66484746
فشارخون سنج(انواع مختلف) MEDICON آلمان آریان تندرست 66481000
فشارخون سنج(انواع مختلف) Microlife سوئيس خسرومديساطب 82430
فشارخون سنج(انواع مختلف) PANASONIC ژاپن گیتی تک البرز 66743635
فشارخون سنج(انواع مختلف) WELCH ALLYN آمریکا عرشیاگسترتجارت امروز 88065186-7
فشارخون سنج(انواع مختلف) طب ابزار ايران طب ابزار 0866-3227654
فشارخون سنج(انواع مختلف) ABN اندونزی خرد کیمیا 88758624-6
فشارخون سنج(انواع مختلف) Accoson انگستان فراز اندیش طب 88526815-17
فشارخون سنج(انواع مختلف) M.P.B ایران مهرپویان بهداشت 88925411-12
فشارخون سنج(انواع مختلف) Riester آلمان پايكار بنيان طب 88883047
فشارخون سنج(انواع مختلف) لیتل دکتر الکترونیک چین  مه شکن سازه(مدیکام) 88848777-8
فشارخون سنج(انواع مختلف) ژاپن پیشگامان صنعت پزشکی 66922927 818-820
فشارسنج دیجیتال Omron ژاپن پايكار بنيان طب 88883047
قد سنج KAWE آلمان آریان تجهیز آبنوس 88529262
قد سنج توسان ايران توسان 22072192
كابل اتصال منوپلاروباي پلار-سرقلمهاي فوق تخصصي  ERBE آلمان پیشرفت درمان 88758070
كابل نور سرد Otopront دانمارك پیشرفت درمان 88758070
كابینت-دکوراسیون پزشکی APRISH ایران دندان آپریش 22495520-1
كاغذ پزشکی انواع دستگاه های مختلف آریان تجهیز آبنوس 88529262 36-37  
كاف NIBP CREATIVE چین نبض حیات 88510636
كفپوشهای بیمارستانی(انواع مختلف) GERFLOR فرانسه آترین ماد پرشین 88547226
كیف احیاء Tecnogaz ایتالیا راسم 77616460

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد