سدیم کلراید ( فراوردة شستشو دهنده)

نام دیگر( به فارسی):

کلرور سدیم

نام ژنریک( به انگلیسی):

SODIUM CHLORIDE (Irrigation)

دستة دارویی:

شستشو دهنده

شکل دارویی:

محلول جهت شستشو: 9/0 درصد

موارد مصرف:

شستشوی حفرات بدن، بافت ها یا زخم ها

شستشوی کاتتر( سوند)قرار داده شده در میزراه یا لوله های درناژ( تخلیه کنندة مایعات وترشحات) در جراحی ها

شستن، آب کشیدن وخیساندن لباس ها وپوش هایی که در جراحی ها به کار می روند.

شستن وسایل ونمونه های آزمایشگاهی

به عنوان حامل یا رقیق کنندة داروهایی که برای شستشو به کار می روند.

 

مقدار مصرف:

با توجه به سطح یا حجم عضو، وسیله، شیء یا نمونة مورد نظر وهمچنین نوع شستشوی آن، مقدار لازم از محلول شستشوی( سدیم کلراید) مورد استفاده  قرار می گیرد .

دستور مصرف:

پس از باز کردن درب ظرف شیشه ای یا پلاستیکی حاوی محلول شستشو دهندة ( سدیم کلراید) یا سوراخ کردن ظرف آن به وسیلة یک سرنگ استریل، مقدار لازم از محلول خارج شده را جهت شستشوی سطح، عضو، شیء یا نمونة مورد نظر به کار برید یا این که محلول فوق را به عنوان حامل یا رقیق کننده به پودر یا دارویی که برای شستشو به کار می رود، اضافه کرده ومخلوط نمایید.

توصیه ها:

جهت جلوگیری از آلودگی محلول شستشو، برای ایجاد سوراخ در ظرف آن ونیزبسته نگهداشتن سوراخ ایجاد شده، از ابزار استریل شده ای نظیر سرنگ های استریل استفاده کنید.

ملاحظات عمومی:

در حین اعمال جراحی که در آنها از جریان الکتریکی استفاده می شود یا در مواردی که احتمال جذب محلول به داخل بدن وجود دارد، نباید از این فراورده جهت شستشو استفاده کرد.

مصرف این فراورده جهت شستشوی مجاری ادراری در بیماران مبتلا به نارسایی های کلیوی یا قلبی ریوی باید با احتیاط وزیر نظر پزشک صورت بگیرد.

محلول شستشو دهندة( سدیم کلراید) فقط جهت مصارف موضعی وسطحی به کار می رود ونباید اشتباهاً به بیماران تزریق گردد.

قبل از مصرف این فراورده، ظرف حاوی آن آن باید از نظر سالم بودن یا وجود پارگی ومحلول موجود در آن از لحاظ تغییر رنگ یا وجود کدورت، بررسی گردد تا در صورت مشاهدة هر گونه مشکلی از مصرف آن خودداری شود.

برای به حداقل رساندن احتمال رشد باکتریها در محلول شستشو دهندة( سدیم کلراید) پس از باز شدن درب ظرف حاوی آن باید آن را بلافاصله مصرف نمود وبجز در مواردی که که توسط کارخانة سازندة این فراورده یا پزشک مستثنی نمی شوند، باقیماندة استفاده نشدة محلول را دور ریخت.

در مواقع شستشوی حفرات بدن، زخم ها وکاتتر های میزراه( سوندهای اداری) یا خیس کردن پانسمانهایی که در تماس با بافت های بدن هستند، استفاده از روش های آسپتیک( گند زدا) ضروری است.

در صورت بروز عوارض جانبی، افزایش بار الکترولیت ها یا زیادی آب بدن، مصرف این فراورده باید قطع ووضعیت بیمار به دقت ارزیابی گردد تا در صورت نیاز اقدامات لازم به عمل آید.

تداخل ها وناسازگاری ها:

در مورد ناسازگاری های احتمالی باید مطابق نکات ذکر شده بر روی برچسب تعبیه شده توسط کارخانجات سازندة این فراورده عمل نمود. به علاوه جهت اطلاع از سازگاری این محلول با مواد افزودنی موجود در داروها می توان منابع مرجع معتبر را مورد مطالعه قرار داد یا از یک داروساز سؤال نمود.

مصرف در دورة بارداری:

مجاز، به شرط ان که فوائد مصرف دارو بر آثار سوء احتمالی آن برتری داشته باشند( گروهB).

مصرف در دورة شیردهی:

مصرف این فراورده در دورة شیردهی منعی ندارد.

شرایط نگهداری:

دمای کمتر از 40 درجة سانتی گراد( ترجیحاً 15 تا 30 درجة سانتیگراد).

از یخ زدن محافظت شود.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد